Vad innebär en steloperation?

En steloperation görs oftast i samband med en led- eller skelettskada, för att slippa ha ont. De allra flesta slipper helt sin värk efter operationen.


steloperationDå behövs en steloperation

Steloperation kan göras i de flesta led- och skelettskador så som i ländryggen, foten, tån, tummen, nacken, handleden och bäcken.

Anledningen till att många väljer att göra en steloperation beror till stor del på smärta. Ofta har patienten så ont i den skadade eller utslitna leden att den enda utvägen för att slippa smärtan är att steloperera leden.

Faktum är att en steloperation i allra flesta fall gör att du slipper smärta och värk helt.

Olika metoder vid olika leder

Det finns olika metoder för att steloperera en led. Tekniken anpassas beroende på vilken kroppsdel det är som ska stelopereras.

Ländryggen

En metod som ofta används vid steloperation av ryggen är att man tar bort disken mellan kotorna innan man placerar in annat ben, vanligen från höften.

För att ge kotorna stabilitet under läkningen sätts det ibland in metallplattor och skruvar i ryggen.

En steloperation av ryggen görs vanligen vid en kotglidning. Detta innebär att kotorna, precis som det låter, glider i sidled vid diskarna vilket orsakar mycket smärta.

Fotled

Först tas ledbrosket i fotleden bort. Sedan flyttas andra små benbitar från andra delar av kroppen till fotleden. De bildar tillsammans ett nytt ben som gör att ledytorna växer ihop.

För att det ska växa ihop på rätt vis sätter man skruvar genom leden som sedan tas bort när allt har läkt.

Axel

Om axeln ofta går ur led kan du behöva steloperera den. Detta för att undvika dislokation av axeln.