Fakta

Vad innebär en steloperation?

En steloperation görs oftast i samband med en led- eller skelettskada, för att slippa ha ont. De allra flesta slipper helt sin värk efter operationen.

Steloperation i foten

Reumatism och artros är vanliga orsaker till steloperation i foten

Steloperation i stortån

Har du smärtsam artros i stortån?

Steloperation i ländryggen

Har du olidlig smärta i ryggen kan steloperation vara ett alternativ

Efter en steloperation i ländryggen

En steloperation av ländryggen tar lång tid att läka. Månader av sjukskrivning och smärta upp och ner det första året är vanligt. Men efter en steloperation upplever nästan 70 procent att deras besvär är förbättrade.

Är du rätt kandidat för en steloperation i ryggen?

Om du borde göra en steloperation är väldigt svårbedömt då mycket bygger på dina egna smärtupplevelser. För att en steloperation ska vara värt det för dig så måste du innan ha så pass svåra smärtor att det ger dig ett handikapp där det mesta i livet blir svårt.