Steloperation inte bättre än rehabilitering vid ryggsmärta

Intensiv rehabilitering kan vara lika bra som steloperation vid kronisk ländryggsmärta. Det visar en studie som presenterats i British Medical Journal.


I en brittisk studie deltog 349 patienter som alla lidit av kroniska ländryggssmärtor i över ett år. Dessa patienter hade degenerativa förändringar i ryggkotornas leder och ligament.

Hälften av patienterna stelopererades och hälften av patienterna fick genomgå ett intensivt rehabiliteringsprogram. Rehabilitering med både fysisk träning och KBT.

I rehabiliteringsgruppen var det 38 personer som under uppföljningsperioden på två år valde att göra en steloperation.

Efter att två år hade gått så mådde de båda grupperna nästan lite bra, med en marginell fördel till de som stelopererat sig. Men enligt forskarna så uppvägde inte denna marginella skillnad de risker och kostnader som en steloperation ger.

Därför anser forskarna bakom studien att steloperation inte borde vara ett första alternativ vid kronisk ländsryggsmärta.