Är du rätt kandidat för en steloperation i ryggen?

Om du borde göra en steloperation är väldigt svårbedömt då mycket bygger på dina egna smärtupplevelser. För att en steloperation ska vara värt det för dig så måste du innan ha så pass svåra smärtor att det ger dig ett handikapp där det mesta i livet blir svårt.


Är du rätt kandidat för en steloperation i ländryggen?

Är ditt handikapp så pass stort?

För att du ska låta dig stelopereras så måste du ha mycket ryggvärk, under en lång tid och där ingen annan behandling hjälper. Ditt handikapp är så pass stort att det mesta blir svårt.

Men kom ihåg att ingen, inte ens kirurgen, kan veta helt säkert om du är rätt kandidat för en steloperation. Ryggen och steloperationer är väldigt svåra att bedöma.

Det finns nämligen inga bra tester så mycket bygger på hur du uttrycker dina smärtsymptom. Det finns såklart röntgenbilder och yttre undersökningar men dessa ger inga bra svar.

Om du fortfarande kan jogga, gå långa promenader eller spela golf med smärre besvär av det så känns det inte som du skall opereras.

Alla blir inte bättre

Alla blir inte nöjda efter en steloperation. Olika studier visar olika resultat av hur många som blir bättre men generellt blir 10-20 procent mycket bättre av sin steloperation i ländryggen.

40-60 procent blir måttligt bättre, 15-20 procent blir oförändrade och 15-20 procent blir sämre.

Detta är viktigt att ha i åtanke inför din steloperation.

Har du motivationen?

Förutom detta så behöver du också mycket motivation eftersom tiden efter operationen kan vara tuff.